• SEMINARIER & WORKSHOPS

Integrate Minds erbjuder utvecklingsprocesser för företag och ledare som stödjer strategiska mål och främjar affärsutveckling och personlig utveckling. Vi hjälper organisationer att identifiera nya möjligheter, skapa ny kunskap och ta vara på medarbetares insikter och kraft att uppnå sin högsta potential.

Nedan är ett urval processer som anpassas efter klientens mål och behov.

Affärsutveckling:  The Client Relationship Cycle

The Client Relationship Cycle är en katalyserande workshop som skapar handling kring strategi och resulterar i en konkret plan för alla faser av klientrelationer. Det är ett tillfälle för medarbetare att tillsammans identifiera nya möjligheter och marknadsföringskanaler, strategier för att driva klientdialoger till uppdrag, fördjupa relationen under uppdrag, och göra klienter till ambassadörer. Det är också ett bra sätt att tillsammans etablera ramar för och allokera initiativ och ansvarstagande. The Client Relationship Cycle ämnar också fostra cross-selling, engagera biträdande jurister i affärsutveckling, och skapa ett konsekvent intryck hos klienter.

Vårt ramverk ”The Client Relationship Cycle” är utvecklat speciellt för kunskapsföretag, och används både som en konceptuell bas för diskussioner kring utmaningar och möjligheter till affärsutveckling, samt för fördjupad strategiformulering och åtgärdsplanering.

Ledarskapsutveckling: Integrated Leader

Aldrig förr har det krävts av oss att utveckla vårt inre medvetande och vårt yttre medvetande samtidigt, i allt snabbare takt. En ledare idag måst ha självinsikt och distans till sina egna behov, viljor och föreställningar om världen. En ledare måste kunna medla mellan världsbilder och perspektiv, och ha förmåga att inspirera, guida, och motivera mångfaldsgrupper. Ju djupare anknytning du har till ditt inre, desto bredare inflytande kan du ha i din omvärld.

Integrated Leader är skapat för deltagares upptäckt av sin högsta potential, som individer och som ledare. Det är en resa genom de föreställningar som format ens relation till sin omgivning, en kraftfull upplevelse som tillåter deltagare att välja förhållningssätt till sin verklighet och vardag, hitta sin drivkraft och unika spektrum av kvalitéer, och förankrad i egna grundvärderingar kliva in i framtiden med sin fulla kraft och en alldeles egen guidande vision av ett fulländat liv.

Ledarskapsutveckling och Teambuilding: Bygg och Hantera Professionella Relationer

Bygg och hantera professionella relationer ger deltagare insikt i de tankemönster och preferenser som utgör en personlighet, hur man läser av olika personligheter, etablerar förståelse, anpassar sin kommunikation, och på så sätt framgångsrikt bygger förtroende hos andra.

Ledarskapsutveckling och Teambuilding: Fördjupa Professionella Relationer

Fördjupa professionella relationer erbjuder deltagare en introduktion till det medveta och det undermedvetna, och hur samspelet mellan dessa styr vår upplevelse av verkligheten. Det ger insikt i de filter som avgör vad vi ser och inte ser av vår verklighet, och hur vi kan läsa av andra människors perception och preferenser. Detta seminarium ger verktyg i att bygga personligt förtroende på djupet och kunna kommunicera kraftfullt, speciellt för att skapa ett övertygande argument för en utvald målgrupp.

Stresshantering: Hantera Stress och Skapa ett Balanserat Liv

Hantera stress och skapa ett balanserat liv hjälper deltagare att upptäcka sitt eget inflytande i den verklighet de upplever, och med det kunna bryta destruktiva mönster och skapa ett konstruktivt och balanserat sammanhang i det professionella livet såväl som i privatlivet. Det handlar inte nödvändigtvis om att jobba mindre, men att jobba smartare och mera medvetet. Med ny kunskap, insikter, och verktyg får deltagare en ökad förmåga att hantera stress, ett stärkt medvetande om de faktorer som påverkar deras välbefinnande, och kunskap i att bemöta dem på mentalt, emotionellt och fysiskt plan.

Personlighetsprofil: Insights Discovery

Insights Discovery är ett kraftfullt verktyg som hjälper varje deltagare att bättre förstå sig själv och sin egen ledarstil, ta vara på sina styrkor, och arbeta med medarbetare på ett mer effektivt och meningsfullt sätt. För att få en profil fyller man i ett internet-baserat frågeformulär som erhålles via email. Profilen är skräddarsydd för varje individ och konfidentiellt redovisad.