• METOD & VÄRDERINGAR

citat“Organizations, as living systems in which the human energy is the ultimate driver of all production, are webs of infinite informal connections between individuals and groups that either enable or disable success, and hold potential for revolutionary innovation.”

NIVÅER AV RELATIONER

Integrate Minds ser inte på organisationer som hierarkier av maktstatus, men som nivåer av relationer. Relationer på alla nivåer påverkar ett bolags framgång, och för att bolag ska överleva i en värld som konstant förändras krävs att relationer på alla nivåer är starka nog att snabbt anpassa sig inom sina större sammanhang. Därför arbetar Integrate Minds på alla dessa relationsnivåer. Detta perspektiv gör sig mer och mer verklighetstroget när man inser att de snabbast växande företagen idag är nätverk, inte pyramider. Nätverk vävs och hålls samman av relationer på följande nivåer.

Det börjar med den relation vi har till oss själva. Vår syn på vår egen potential, vår självkänsla och vår lojalitet till våra värderingar. Det är på denna nivå som en affär medvetet kan fostra och vara på en människas talanger och drivkraft.

Sen kommer relationen vi som individer har till varandra – hur vi samarbetar, kommunicerar, delar och litar på varandra på individuell nivå över hela matrisen som en organisation utgör.

Näst kommer intra-team relationerna – hur vi arbetar tillsammans som lagmedlemmar, och hur vi tar personligt ansvar gentemot vår grupps gemensamma mål.

Och sen inter-team – hur olika team förhåller sig till varandra, där åter igen tillit och informationsflöde är enormt viktigt för att motverka internpolitik och en ”vi och dem” kultur.

Nästa nivå är intra-division, eller avdelning, som syftar på hur en hel avdelning fungerar internt.

Sen kommer inter-divisional, avdelningars relationer till varandra, där än mer de förhållningssätt som råder kan ha enorma konsekvenser, både produktiva och destruktiva.

På högre nivå har vi intra-organizational, som syftar på hela organisationens kultur, ledarskap och värderingar.

VÄRDERINGAR

Integrate Minds’ filosofi och service-erbjudande guidas av 10 grundvärderingar som definierar vår professionella integritet:

  • Inquire: Inquire, question, and investigate.*
  • Intuit: Intuit, perceive and comprehend the complexity and subtlety in relationships at the individual, group and cultural level.*
  • Interpret: Be an interpreter, translating and clarifying your organization’s evolving essential wisdom and experience into accessible common language.*
  • Include: Be inclusive in integrating perspectives, building relationships and comprising holistic solutions.
  • Initiate: Initiate, launch, and pioneer new solutions to the problems at hand.*
  • Innovate: Be innovative, inventive, and ingenious in originating ways to solve problems and address pressing concerns.*
  • Inspire: Inspire, encourage, and enliven others by personally transcending oppressive and hopeless circumstances.*
  • Imagine: Mutually imagine, envision and foresee a future based on shared values and shared risk.*
  • Integrate: Integrate, synthesize, and unify richly diverse fields of knowledge, belief systems and cultures into a new operational whole.*
  • Improve: Commit to continuous learning, heightened awareness, and constant improvement of our capabilities to proactively address clients’ concerns as their environments change and new challenges arise.

*Grundvärderingar och dess definitioner är hämtade från Integrate Minds grundare Katinka Nordenskiölds ValuesOnLine™ profil, www.valuesonline.net.